Wydrukuj tę stronę

Strona domowa


 59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB

 

LUBLIN - KRYNICA 2013

 

 BUDOWNICTWO NA OBSZARACH WIEJSKICH - NAUKA, PRAKTYKA, PERSPEKTYWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, iż patronat nad konferencją objęły:

 Ministerstwo Rolnica i Rozwoju Wsi  Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Marszałek Wojwódzctwa LubelskiegoNastępna strona: O konferencji


ORGANIZATORZY

SPONSORZY GŁÓWNI